قیمت طراحی لوگو

_

سفارش طراحی لوگو حرفه‌ با اصول برندسازی

بسته های طراحی لوگو
متناسب با نیاز و بودجه شما، مجهز به جدیدترین امکانات و کامل ترین خدمات

_

لوگو تصویری

1.4
میلیون تومان
طراحی 3 کانسپت نماد تصویری
پیاده سازی بر مبنای نسبت طلایی
پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
رصد رقبای برند
طراحی و اجرا توسط طراحان ارشد
رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
معرفی رنگ صحیح سازمانی
کتابچه چاپی هویت بصری برند

لوگو نوشتاری

2.1
میلیون تومان
طراحی 3 کانسپت نماد نوشتاری
پیاده سازی بر مبنای نسبت طلایی
پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
رصد رقبای برند
طراحی و اجرا توسط طراحان ارشد
رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
معرفی رنگ صحیح سازمانی
کتابچه چاپی هویت بصری برند

لوگو ترکیبی

3.2
میلیون تومان
طراحی 3 کانسپت نماد تصویری
طراحی 2 کانسپت نماد نوشتاری
پیاده سازی بر مبنای نسبت طلایی
پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ
رصد رقبای برند
طراحی و اجرا توسط طراحان ارشد
رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
معرفی رنگ صحیح سازمانی
کتابچه چاپی هویت بصری برند